Obsah

Anketa

Mám zájem o účast na semináři Inspirace pro váš bytový dům
Počet hlasů: 5

Odběr zpravodaje

Praktické rady pro SVJ a BD

Kontrola stavu budovy po zimě

Je potřeba servis okna?

Konference Tepny domu 2020

Televizní kanál PND TV

Externí předseda

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Co vlastně ten předseda dělá

 

Vážení obyvatelé bytových domů. Tento článek je určen vám. Zejména těm, kteří si kladou otázku z nadpisu článku. Zvláště v okamžiku, kdy máte odsouhlasit finanční odměny pro výbor. Platíte tolik peněz správcovské společnosti, která se stará o technické, administrativní a účetní záležitosti. Co tedy zbývá na předsedu (výbor)? Stručný popis základních činností předsedy?

To máte:

 

1. Komunikace s 

 • obyvateli domu – většinou denně osobně, telefonicky a e-mailem
 • správcovskou společností – vždy, kdy je potřeba, nejméně 1x týdně
 • jednotlivými dodavateli služeb pro dům – nejméně 1x ročně
 • úřady
  • obchodní soud (rejstřík společenství vlastníků jednotek) nejméně 1x ročně
  • finanční úřad
  • správa sociálního zabezpečení
  • zdravotní pojišťovny - tyto 3 subjekty v případě vyplácení odměn 1x měsíčně

Komunikace s úřady se čím dál tím více odehrává prostřednictvím elektronické komunikace. Osobní přístup je omezován a přesouván do oblasti datových schránek. Což vyžaduje jisté znalosti v práci s počítačem a internetovými aplikacemi.

2. Odpovědnost (§159 občanského zákoníku = péče řádného hospodáře)

 • za technický stav domu. Správce sice dohlíží na termíny provedení revizí a prohlídek, zajišťuje příslušné pracovníky a v některých případech i sám pouští pracovníky do příslušných prostor domu. Nicméně většinou je to předseda, který zajišťuje přístup pracovníků do domu a tráví s nimi čas jejich práce.
 • za administrativní doklady. Předsedovi se mají ze zákona hlásit všechny změny v bytech, tj. prodej bytu, který sebou nese požadavek na bezdlužnost, koupi bytu (povinnost nahlásit se předsedovi), změna počtu osob v domácnosti žijících…
 • za účetnictví. Účetnictví vede správcovská společnost na základě dokladů dodaných předsedou. Ten má za povinnost kontrolovat správnost vedení účetnictví a po schválení roční účetní závěrky ji podepsat a vložit do sbírky listin.
 • za jednání s dodavateli služeb a prací pro bytový dům. Od pravidelných poskytovatelů služeb pro dům, přes řešení drobných oprav a havárií až po velké akce typu revitalizace domu, rekonstrukce či výstavba výtahu.
 • v návaznosti na předcházející bod uzavírání smluv. Vyžadování dodržování jejich obsahu ze strany dodavatelů prací a služeb.
 • vymáhání finančních pohledávek od vlastníků i dodavatelů služeb v případě neplnění jejich povinností.

Podle §159 občanského zákoníku odpovídá předseda (ale i každý člen výboru) za závazky SVJ (BD) celým svým majetkem!

3. Různé (zde si dovolím anonymně využít příklady z běžné praxe předsedů)

 • dům spravuje SVJ. Pozemek kolem domu patří spoluvlastníkům, z nichž 90% tvoří členové SVJ. SVJ nesmí financovat činnosti spojené s péčí o pozemek kolem domu. Spoluvlastníci potřebují využívat prostory domu k přístupu na pozemek, vodu k zalévání, prostor pro uložení nářadí a materiálu pro péči o pozemek. Přes pozemek vede přístup do domu. Ten využívají i členové SVJ, kteří nejsou spoluvlastníci pozemku. Vnímáte to množství sporných situací, které můžou nastat a samozřejmě nastávají? Přitom se jedná o náklady řádově stovek korun ročně na byt. Sporných situací, jako kdyby se jednalo o miliony.
 • oblast nové výstavby bytových domů situovaných ve svahu. Dešťová vody stéká do vsakovacích kanálů, dešťová kanalizace nebyla postavena. Vsakovací kanál je ve vlastnictví města, zarůstá travou. Pokud nebude posečen, hrozí při přívalovém dešti jeho přelití a vtok vody do bytového domu pod vsakovacím kanálem. Příslušný odbor městského úřadu na požadavky domu nereaguje.
 • je potřeba opravit dlažbu schodiště domu. Objem práce není velký, jedná se o zhruba 20 m2. Předseda oslovil pět firem, ozvaly se dvě. Po prohlídce jedna odstoupila pro malý rozsah zakázky. Druhá firma, živnostník, podala cenovou nabídku s návrhem termínu realizace. To byl poslední kontakt s řemeslníkem. Následně nebral telefon, po dvou měsících oznámil, že na tuto práci nemá čas.

Tento článek má za cíl velmi stručně nastínit rozsah práce předsedy společenství vlastníků, či bytové družstva. Skutečný rozsah jeho práce je daleko větší. Časová náročnost je vysoká a hlavně to není nikdy od do. Važte si práce každého poctivého předsedy. Stejně jako vy má i on svoji práci, svoji rodinu, své koníčky, svůj volný čas. Ze svého bere, aby mohl věnovat vám, obyvatelům bytového domu. Pokud za svoji práci pro dům bere odměnu, buďte si jisti, že je zasloužená. Až tuto práci nebude chtít nebo moci dělat, zjistíte, jaká je skutečná hodnota práce předsedy. Jak? Zkusíte si najmout profesionálního předsedu mimo dům. Necháte si předložit nabídky. Uvidíte, jakou skutečnou hodnotu má práce předsedy. A budete pravděpodobně překvapeni její výší.  

Podporujte svého předsedu a važte si jeho práce. Pomáhejte mu, pomáháte tím i sobě. Společnost REPROS Plus s.r.o. vám může nabídnout službu externího předsedy (člena výboru). Nicméně předseda, člen SVJ, člověk žijící v domě, je nejlepší variantou. My mu můžeme pomoci svými znalostmi a zkušenostmi. Třeba v oblasti komunikace s úřady a se smlouvami. Takové spojení je pro bytový dům kvalitním řešením.

 

A s čím jsou vlastníci nejvíce nespokojeni?

 

Ing. Vladislav Hrdlička, jednatel

REPROS Plus s.r.o.
www.reprosplus.eu