Obsah

Anketa

Mám zájem o účast na semináři Inspirace pro váš bytový dům
Počet hlasů: 5

Odběr zpravodaje

Praktické rady pro SVJ a BD

Kontrola stavu budovy po zimě

Je potřeba servis okna?

Konference Tepny domu 2020

Televizní kanál PND TV

Externí předseda

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Je potřeba kontrola technického stavu domu před zimou?

Velmi častá otázka, kterou dostáváme v rámci našich aktivit. Více jak dvacet let se zabýváme problematikou bytových domů a v mnohých aspektech i rodinných domů. Za tuto dobu došlo i v oblasti stavebnictví k obrovskému technologickému pokroku. Dovolil bych si říci, že většinu technických problémů, které v domě vzniknou, dokážeme řešit a úspěšně vyřešit.

Co však zůstalo beze změny, nebo spíše se zhoršilo? Jsou to vztahy v jednotlivých domech. Je až s podivem, jak dlouho přetrvává názor, že byt je můj, ale dům, ten není můj. O ten ať stará se někdo jiný! Bydlím v přízemí, proč bych se zajímal o střechu! A pod střechou? Tam mne přece nezajímají základy. Je velmi zajímavé, že péče v mnohých rodinných domcích není o mnoho lepší. Řeším pouze vzniklé problémy, zapomínám na prevenci a průběžnou kontrolu. To je mnohdy přístup, který převládá. Mnozí zapomínají na to, že prevence a průběžná údržba jsou velkým prostorem pro snižování nákladů na bydlení. A se současným rychlým růstem ceny energií a vody tato otázka opět nabývá na velké důležitosti.

Zásadní výhodou v rodinném domě je rozhodování. Jeden vlastník, nepotřebuje ke schválení svého plánu, vize, potřeb domu souhlas ostatních osob, které v domě bydlí, respektive vlastní jednotlivé části budovy.

Mám ověřeno, že v bytových domech, kde se lidé slušně zdraví, baví se spolu, komunikují o problémech, hledají řešení, nenapadají se, pokud má někdo jiný názor, snaží se pragmaticky, jasně a jednoduše argumentovat, nedochází k problémům s řešením technických nedostatků včetně zabezpečování finančních prostředků pro jednotlivé schválené aktivity.

Návod, jak tohoto stavu dosáhnout, je na první pohled jednoduchý. Komunikujte spolu, říkejte pravdu, pro sdělování informací používejte všechny dostupné komunikační kanály, setkávejte se, prostě vytvořte dobrý kolektiv.

Jednoduché, ne? Vím, že ne! Je to složité a náročné. Je to cesta dlážděná samými úskalími. Věřím však, že je to jedna ze správných cest.

Rozhodující je dostatečné množství informací, které pochopí každý, nebo alespoň každý. Pro to, abychom informace mohli předávat, musíme je mít. A právě období před zimou, je tím vhodným časem. Je normální zkontrolovat dům před větší zátěži, kterou zima je.

Vyzvěte své spolumajitele či sousedy, abyste se do tohoto procesu pustili společně. Využijte tohoto období pro start normálních vztahů v rámci vašeho domu. Pokud tyto vztahy jsou na dobré úrovni, jistě se na vás nikdo nebude zlobit, když kontrolu domu zorganizujete.

Cílem je zjistit stav domu a tam, kde nejsou vztahy úplně v pořádku, začít s jejich budováním.

Navazující informace by měla přinést informaci o tom, co a jak budeme kontrolovat. Upozorníme i na to, že se jedná o základní zjištění, nikoliv odbornou prohlídku. Tu budeme muset realizovat, pokud najdeme něco podezřelého. Mnozí z vás jistě v této části mých rad jistě začínají cítit problém v tom, jak rozsáhlé sdělení bude nutno umístit na nástěnku. A všichni víme, že dlouhý a drobným písmem psaný text zůstává bez povšimnutí. Zde doporučuji využít elektronického sdělení, například na vašich domovních webových stránkách. Na nástěnku na chodbě pak doporučuji umístit text psaný velkým tučným písmem. Plánujeme kontrolu domu před zimou. Prosíme o vaši spolupráci. Další informace naleznete na našich stránkách. Text nese veškeré potřebné informace a je k nepřehlédnutí.

No a nyní co a jak by vše mělo být zkontrolováno. Prvně jak. Jedná se o „amatérskou, selsky normální“ kontrolu. Budeme tedy kontrolovat vizuálně, pohmatem, případně provedeme měření. Vše zdokumentujeme formou textovou a fotografickou. Jako technické pomůcky využijeme například dalekohled (kukátko), fotoaparát, třeba i v mobilu. Tento postup doporučuji i pro rodinné domy. Rozhodující je sledování změn, ty nesou hlavní informaci. Dovolím si tvrdit, že z pohledu technických není rozdílu mezi rodinným domem a domem bytovým.

A co kontrolovat?

Doporučím vše, kam dohlédneme, dosáhneme. Jedná se tedy především o:

Střecha rovná:

  • Oplechování
  • Vstupy
  • Stojící voda
  • Pukliny v plášti
  • Ukotvení technických prvků
  • Odvod vody

Střecha sedlová:

  • Prasklá střešní krytina
  • Rizikovým místem je „přechod, zlom, …“
  • Hřebenáče
  • Oplechování průchodů, průvlaků a vstupů
  • Vizuální kontrola během zimy (při sněhu)
  • Kontrola krovů (konstrukce střechy)

Okapy

Balkony a lodžie

  • Zábradlí
  • Výplně zábradlí
  • Oplechování
  • Ukotvení (zavěšení)

Okna a dveře

  • Dobré využít informace od majitelů a uživatelů domů
  • Průvan při zavřeném okně
  • Rosení
  • Vlhkost, plíseň v okolí okna
  • Špatné (zhoršené) ovládání

Obvodový plášť

  • Pukliny a mikro pukliny
  • Vystoupnutí, propadnutí (dobré jsou dlouhé stíny, ranní světlo)
  • Zátoky
  • Jiný barevný odstín
  • Jiná změna oproti podzimu

Dodatečné prvky na domě

Jedná se zejména o ukotvení:

  • Hromosvodů
  • Antén
  • Satelitů

A jak postupovat, pokud zjistíme nedostatky. Bohužel v tomto období toho s největší pravděpodobností mnoho nezvládneme. Je nutné zjištěné nedostatky fixovat tak, aby nedošlo v průběhu zimy k výraznému zhoršení. Nastává čas „hašení požáru“. Obraťte se na specialisty. Informujte je o stavu a žádejte první pomoc pro konkrétní případ. Naplánujte si na nejbližší možné období finální opravu. Věřte, že mnohé se dá ještě stihnout tak, aby nedocházelo k výraznému zhoršení.

Jsou práce, které je možno celkem bezproblémově realizovat i v průběhu zimy. Jistě každý tuší, že se jedná o všechny technické prvky, které se nachází uvnitř budovy. Jedná se zejména o rozvody vody a odpadů, elektroinstalace, vnitřní části vzduchotechniky a v neposlední řadě servis, respektive seřízení oken.

A právě okna jsou nejčastěji opomíjena. Za posledních 15 let, dle nám dostupných informací, nebylo servisováno a seřizováno více jak 80% oken. Množí se problémy se zavlháním a vznikem plísní v okolí rámů. Tyto vady nezpůsobí výrazným způsobem energetické ztráty. Bohužel představují velká zdravotní a hygienická rizika. Výhodou je, že servis oken je možné realizovat po většinu roku.

Přeji ať váš dům je na stávající zimu dobře připraven, ať je stále v co nejlepší kondici.

Ing. Petr Němec
Předseda spolku Pro náš dům, z. s.